Arkkitehtisuunnittelu

  • Luonnossuunnittelu, joka sisältää mm. tarveselvityksen, jossa kartoitetaan tilaajan tarpeet sekä tarveselvityksen pohjalta tehdyt luonnospiirustukset.
  • Pääpiirustukset, jotka sisältävät pohja-, julkisivu-, leikkaus- ja asemapiirustukset.
  • Työpiirustukset, jotka sisältävät mm. väliseinien mitoituspiirustuksen.